Početna strana

Predavanja

Vežbe na tabli

Laboratorijske vežbe

Projekti i kolokvijumi

Obaveštenja

Korisni linkovi

Početna strana

Šifra predmeta: 13E044NSS

(Odsek za signale i sisteme, 7. semestar (3+1+1), ESPB 6)

Predavanja: Ivan Popović (lična prezentacija)

Teme završnih radova (diplomskih, master i doktorskih radova)

 

Program predmeta:

[1]     Funkcija namenskih računarskih sistema.

[2]     Povezivanje računara u sistem.

[3]     Razmena informacija preko paralelnih magistrala.

[4]     Razmena informacija preko paralnih adaptera podataka.

[5]     Razmena podataka preko serijskih magistrala.

[6]     Programska organizacija razmene podataka.

[7]     Predajnici i prijemnici magistrala.

[8]     Tajmeri i časovnici realnog vremena.

[9]     Tipični ulazno/izlazni moduli.

[10]   Programabilni kontroleri.

[11]   Integrisani mikrokontroleri.

[12]   Primeri projektovanja namenskih računarskih sistema.

 

Ciljevi kursa:

Upoznavanje studenata sa elementima računarskih sistema za određenu namenu. Upoznavanje studenata sa principima projektovanja namenskih računarskih sistema. Osposobljavanje studenata da projektuju namenske računarske sisteme.

Kontakti:

Elektrotehnički fakultet u Beogradu,

Bulevar Kralja Aleksandra 73,

11 000 Beograd

Republika Srbija

 

prof. dr Ivan Popović

Kabinet 101

E-mail: popovici@etf.bg.ac.rs

Konsultacije: prema dogovoru

 

asis. mr Haris Turkmanović

Kabinet 102g

E-mail: haris@etf.bg.ac.rs

Konsultacije: prema dogovoru