Početna strana

Predavanja

Vežbe na tabli

Laboratorijske vežbe

Projekti i kolokvijumi

Obaveštenja

Korisni linkovi

Projekti i kolokvijumi

Pregled oblasti koje dolaze na kolokvijumima

Kolokvijum I - Namenski sistemi, osnovni pojmovi i karakteristike, pregled arhitekture CPU, ALU, registri procesora, instrukcijski set, tipovi i formati instrukcija, adresni modovi, memorije, memorijska mapa sistema...

Kolokvijum II - Digitalni I/O, osnovne karakteristike, registri, A/D i D/A konvertori, osnovne karakteristike, greške konvertora, prekidi i izuzeci, klasifikacija, definicije, procesiranje izuzetaka, osnovni pojmovi, tajmer modul, capture/compare funkcionalnost, generisanje pwm signala...

Kolokvijum III - reset, inicijalizacija kontrolera, brown-out reset, watchdog timer, komunikacioni interfejski, klasifikacija i definicije, UART, osnovni pojmovi i karakteristike, RS-232, RS-422, RS-485, SPI, I2C interfejsi, koncept razvoja SW namenskih sistema...

Kolokvijum IV - projektovanje namenskog sistema, povezivanje hardvera, tastature, svetlosnih indikatora, enkodera, upotreba prekidačkih kola, galvanska izolacija, upravljanje DC motorima, koračnim motorima, integrisani drajveri, indukcioni AC motori...

 

Primeri pitanja sa kolokvijuma:

Kolokvijum I - primer

Kolokvijum II - primer

Kolokvijum III - primer

Kolokvijum IV - primer

 

Rezultati kolokvijuma:

Rezultati kolokvijuma - 2020/2021

 

Primer projektnog zadatka

Primer projektnog zadatka - analiziran na časovima predavanja

Formati poruka - analiziran na časovima predavanja

 

Primeri projektnih izvestaja:

Primer 1

Primer 2

Primer 3

 

Projekti koji se rade na razvojnim sistemima:

Detalji razvojnog sistema su postavljeni na stranici vežbe na tabli

Projektni zadaci

 

Klasični projekat

Tekst projekta

Dodela projekata: za dodelu kodne vrednosti ABCDEF obraditi se predmetnom nastavniku

 

Kontakti:

Elektrotehnički fakultet u Beogradu,

Bulevar Kralja Aleksandra 73,

11 000 Beograd

Republika Srbija

 

prof. dr Ivan Popović

Kabinet 101

E-mail: popovici@etf.bg.ac.rs

Konsultacije: prema dogovoru

 

asis. mr Haris Turkmanović

Kabinet 102g

E-mail: haris@etf.bg.ac.rs

Konsultacije: prema dogovoru