Početna strana

Predavanja

Vežbe na tabli

Laboratorijske vežbe

Projekti i kolokvijumi

Obaveštenja

Korisni linkovi

Obaveštenja

Polaganje ispita u oktobarskom ispitnom roku biće organizovano u istoj formi kao i do sada, dakle preko kolokvijuma i projektnih zadataka.

Izrada kolokvijuma i odbrana projektnih izveštaja u oktobarskom ispitnom roku zakazana je za sredu 29.09.2021. godine u terminu od 08:00h u lab 18 u paviljonu. Studenti mogu da rade bilo koju kombinaciju kolokvijuma što uključuje i sve kolokvijume. Ovaj izbor će biti omogućen i u narednim ispitnim rokovima! Nije potrebno najavljivati koja će se kombinacija kolokvijuma polagati.

Projekat razvoja softvera, prema zadatoj funkcionalnoj specifikaciji sistema, studenti će obaviti preko simulacione platforme. Detalji oko verifikacije projekata biće postavljeni na kanalu Vežbe na MS teams plaformi.

Rok za predaju projektnih izveštaja (u .pdf formatu) u septembarskom ispitnom roku je 28.09.2021. godine do 22:00h.

Konačna ocena iz predmeta će biti formirana na osnovu ukupnog broja osvojenih poena na svim aktivnostima na predmetu.

 

Link na kreirani tim na MS teams platformi je:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arKrIgffp9PmOOSmBv8Ly6OvERTlWHabX8vCfZSY5rKs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=eebfe69e-d18e-499c-b0f8-82b938597733&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba

 

 

Termini izrade kolokvijuma za školsku 2020/2021 godinu:

Kolokvijum

Sala

Datum

Vreme

I kol.

 

 

 

II kol.

 

 

 

III kol.

 

 

 

IV kol.

 

 

 

Popravni kol.

Lab 18

29.09.2021

08:00h

 

Formiranje ocene na ispitu:

Uputstvo za formiranje ocene na ispitu iz NRS

Kontakti:

Elektrotehnički fakultet u Beogradu,

Bulevar Kralja Aleksandra 73,

11 000 Beograd

Republika Srbija

 

prof. dr Ivan Popović

Kabinet 101

E-mail: popovici@etf.bg.ac.rs

Konsultacije: prema dogovoru

 

asis. mr Haris Turkmanović

Kabinet 102g

E-mail: haris@etf.bg.ac.rs

Konsultacije: prema dogovoru