Početna strana

Predavanja

Vežbe na tabli

Laboratorijske vežbe

Projekti i kolokvijumi

Obaveštenja

Korisni linkovi

Laboratorijske vežbe

Oblasti koje pokrivaju laboratorijske vežbe:

Upoznavanje sa Code Composer Studio razvojnim okruženjem za MSP430 mikrokontrolere.

Rad sa digitalnim portovima mikrokontrolera familije MSP430x5xx.

Serijska komunikacija sa PC računarom.

Generisanje vremenskih intervala, kontrola prekida.

Generisanje zadatih vremenskih oblika na izlaznim portovima kontrolera.

Akvizicija analognih signala.

 

 

Priprema za LAB vežbe:

[1] Vežba 1 - sažetak

[2] Vežba 2 - sažetak

[3] Vežba 3 - sažetak

Napomena: Laboratorijske vežbe se drže u laboratoriji 18 u Paviljonu

 

 

Spisak studenata po grupama

 

Raspored grupa po terminima za:

1. laboratorijsku vežbu

2. laboratorijsku vežbu

3. laboratorijsku vežbu

 

Literatura:

[1] MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User’s Guide - SLAU208, Texas Instruments.

[2] Code Composer Studio, Texas Instruments.

[3] MSP430F543xA, MSP430F541xA Code Examples, Texas Instruments.

[4] MSP430F543xA, MSP430F541xA datasheet, Texas Instruments.

 

Opšta uputstva za rad u laboratoriji:

[1] Opšta uputstva za laboratorijske vežbe:

http://tnt.etf.bg.ac.yu/lab/index.htm

[2] Uputstva za laboratorijsku opremu i instrumente

Kontakti:

Elektrotehnički fakultet u Beogradu,

Bulevar Kralja Aleksandra 73,

11 000 Beograd

Republika Srbija

 

prof. dr Ivan Popović

Kabinet 101

E-mail: popovici@etf.bg.ac.rs

Konsultacije: prema dogovoru

 

asis. mr Haris Turkmanović

Kabinet 102g

E-mail: haris@etf.bg.ac.rs

Konsultacije: prema dogovoru