Početna strana

Predavanja

Vežbe na tabli

Domaći zadaci

Projekti i kolokvijumi

Obaveštenja

Korisni linkovi

LAB vežbe

Početna strana

Šifra predmeta: 13E044SRV

Fond časova: 3+1+1

Predavanja: Ivan Popović (lična prezentacija)

Teme završnih radova (diplomskih, master i doktorskih radova)

 

Program predmeta/Programske oblasti:

Osnovni pojmovi i koncepti sistema u realnim vremenu [3].

Uvod u sisteme u realnom vremenu [3].

Menadžment memorije [3].

Taskovi [15].

Ostali objekti kernela i servisi RTOS [5].

Izuzeci i prekidi [3].

Tajmeri i servisi tajmera [1].

I/O podsistem [3].

Inicijalizacija namenskih sistema [3].

Osnovi kriptografije, zaštita namenskih sistema [3].

Elektrotehnički fakultet u Beogradu,

Bulevar Kralja Aleksandra 73,

11 000 Beograd

Republika Srbija

Kontakti:

prof. dr. Ivan Popović

Kabinet 20, u paviljonu

E-mail: popovici@etf.rs

Konsultacije: prema dogovoru

 

Asis. mas. Haris Turkmanović

Kabinet 102g

E-mail: haris@etf.bg.ac.rs

Konsultacije: prema dogovoru