Projektovanje IoT sistema

      13M041IOT


Početna Predavanja Vežbe Ispit Materijali Sadržaj predmeta

Početak nastave u školskoj 2020/2021 godini je 3.3.2021.
Nastava se drži preko MS Teams platforme.
Link na MS Teams grupu

Predavanja i vežbe


dr Milan Ponjavić, vanredni profesor
milan@el.etf.rs

soba 21 (paviljon Rašović)
prima studente posle časova predavanja ili po dogovoru


dr Vladimir Rajović, vanredni profesor
rajo@etf.rs

soba 24
prima studente posle časova predavanja ili po dogovoruFond casova

P+V+L: 3+1+0  (ESPB: 6)
Cilj predmeta

Praktična obuka i upoznavanje studenata sa teorijskim koceptima i alatima, neophodnim za realizaciju komponenti za internet inteligentnih uređaja (IoT), sa akcentom na primenu u industrijskim i rezidencijalnim aplikacijama. Kurs integriše teoriju (predavanja i studentske prezentacije) i praktične projekte.

 

                                                                                                            C 2016   Nvu - V. Drndarevic