Šifra predmeta: 13E042OD

Osnovi digitalne elektronike su obavezan predmet Odseka za signale i sisteme i izborni predmet Odseka za fizičku elektroniku, Odseka za telekomunikacije i Odseka za energetiku.

Program predmeta: Brojni sistemi i kodovi. Prekidačka algebra. Logička kola. Kombinaciona kola. Pregled osnovnih impulsnih kola. Sinhrone mašine stanja. Osnove jezika za opis hardvera. Memorije (ROM, PROM, EPROM,EEPROM,FLASH, RAM ćelije i sistemi). A/D i D/A konvertori. Digitalni sistemi. Celularna kola i kompleksne logičke strukture FPGA, CPLD.

Prezentacija predmeta:


Obaveštenja:

 • 14.6.2021. Odbrana domaćeg zadatka će biti organizovana u vidu veoma kratkog testa koji će studenti raditi pre ili nakon završetka ispita u kome izađu na ispit. Studenti rade test u prvom roku na koji izađu na ispit. Ne postoji zvaničan format testa. Ako su studenti uradili samostalno domaći zadatak, znaće i da urade test. Preporuka je da se studenti podsete onoga što su radili pre dolaska na ispit.

 • 11.6.2021. Skreće se pažnja studentima da je nadoknada kolokvijuma ove školske godine planirana samo u junskom ispitnom roku kao što je objavljeno na uvodnom predavanju.

 • 3.6.2021. Na molbu studenata, rok za slanje rešenja domaćeg zadatka je produžen na utorak, 15.6. u 23.59.

 • 21.5.2021. Tekst domaćeg zadatka iz VHDL-a je dostupan ovde. Rok za slanje rešenja je nedelja, 6.6. u 23.59.

 • 30.4.2021. Ove školske godine neće biti laboratorijskih vežbi u laboratoriji. Umesto toga, studenti će dobiti domaći zadatak koji pokriva gradivo iz jezika za opis hardvera. Domaći zadatak može doneti dodatnih 5 poena i nije uslov za izlazak na ispit, tj. nije obavezno raditi ga.

 • 29.4.2021. Na platformi MS Teams u kanalu Vežbe objavljeni su snimci za pokazne laboratorijske vežbe iz VHDL-a. Studenti za sada treba da pogledaju prvi snimak u kome su obrađene kombinacione mreže u VHDL-u. Preostala dva snimka treba pogledati nakon što se na računskim vežbama završi gradivo iz sekvencijalnih mreža.

  Preporučeno je da studenti kucaju kod i simuliraju module uporedo uz snimak. Uputstvo za instalaciju alata za simulaciju je na linku .

  Za uspešno praćenje lab vežbe, od studenata se očekuje da se upoznaju sa gradivom sa stranice za predavanja, a mogu pročitati i sažetu teoriju sa stranice za vežbe.

  U toku naredne sedmice, u dogovoru sa studentima biće organizovane konsultacije vezane za prvi snimak.

 • 17.4.2021. Rezultati kolokvijuma . Uvid u radove će biti u utorak, 20.4. u 18 č u sobi 103. Na uvidu je nošenje zaštitne maske obavezno.

 • 7.4.2021. Konsultacije pred kolokvijum vezane za zadatke će se održati u četvrtak, 8.4, od 8 do 9 časova.

 • 1.4.2021. Časovi vežbi će se održati u vanrednom terminu u petak, 2.4, od 16 do 19 časova.

 • 23.2.2021. Dobrodošli na kurs Osnovi digitalne elektronike u školskoj 2020/21. godini!

  Za održavanje časova i online konsultacije koristićemo platformu MS Teams. Uputstvo za korišćenje se nalazi na LINKU.

  Potrebno je da svi studenti instaliraju aplikaciju i priključe se timu za predmet 13E042OD 2020/21. (Osnovi digitalne elektronike). Link za ovaj predmet je LINK.

  Predavanja i vežbe će se držati prema rasporedu časova. Pošto on trenutno nije poznat, studenti mogu očekivati dodatna obaveštenja čim raspored bude poznat.

  Pratiti sajt za sva dodatna obaveštenja.